ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ “บ้านสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้” เว็บประกาศอสังหาริมทรัพย์ และฝากผลงานสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง ตกแต่งภายใน และงานที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ต้องยอบรับข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียด

การสมัครสมาชิก เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ “บ้านสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้”  เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการของ “บ้านสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้”

– ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก จะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงให้ครบทุกข้อ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน และสำหรับร่วมกิจกรรมของ “บ้านสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้” หากทีมงานตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จ ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
– ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้สิทธิ์การสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้
– สมาชิกจะต้องรับผิดชอบประกาศของสมาชิกเองทุกประกาศ ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่ 3 หรือบุคคลอื่น ๆ ทางทีมงานเว็บไซต์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากประกาศของสมาชิกใด ๆ ทั้งสิ้น ในทุกกรณี
– สมาชิกจะต้องใช้นามแฝงที่เหมาะสม ไม่หยาบคาย หรือส่อไปในทางลามกอนาจาร มิฉะนั้นทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
– ผู้สมัครต้องยินยอมให้ “บ้านสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้” ตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลการสมัคร หากตรวจสอบพบว่า ท่านให้ข้อมูลเท็จหรือไม่ชัดเจน ทีมงานมีสิทธิ์ ไม่ให้สิทธิ์การเป็นสมาชิกได้
– สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎ กติกา มารยาท ที่ทาง “บ้านสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้” ตั้งขึ้นมาอย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบเรียบร้อย ภายในเว็บไซต์ หากท่านละเมิด ทีมงานมีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้
– ข้อมูลของสมาชิก จะถูกเก็บเป็นความลับ ทาง “พร็อพเพอร์ตี้ บ้านสไตล์” เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านก่อนได้รับอนุญาต นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือหนังสือราชการ จากหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– ทีมงาน “บ้านสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้” ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกให้ทราบล่วงหน้า
– ทีมงาน “บ้านสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้” ขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดให้บริการระบบสมาชิก เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
– ทีมงาน “บ้านสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้” มีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า เราแนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไขหรือเพิ่มข้อกำหนดส่วนใดบ้าง หากมีการแก้ไขเงื่อนไขการใช้งาน เราจะทำการประกาศไว้บนเว็บไซต์ผ่านลิงค์ https://property.baanstyle.com/terms